Какво представлява многостепенния маркетинг (MLM)?

Какво представлява многостепенния маркетинг (MLM)?

Многостепенният маркетинг или Мрежов маркетинг е форма на бизнеса с директни продажби, в който независими представители продават стоки и услуги от компания на крайния потребител. Аспектът на многостепенност се отнася до способността на всеки представител да набира и...

Pin It on Pinterest